js09999金沙
天下同一效劳电话

400-655-7968

切不锈钢系列-金沙6165-js9905.com金沙网站

您当前的位置:首页 > 产物展现 >  绿洲品牌 >  切不锈钢系列
  • js9905.com金沙网站

绿洲 400切割片(绿片)

分类:切不锈钢系列

用处:41WA/A切割不锈钢、合金钢等珍贵金属

特性:超耐用、抗衰减

货号:SLZ-41WA4002.8

规格:400×2.8×32

数目:25片/箱


检察案例视频

不锈钢切片-金沙6165   耐用型
41WA(白刚玉)
外形Shape
货号 规格(mm) 英制 最高事情速度 片数/箱(PCS) 净重(kg) 箱子尺码(cm)
SLZ-41WA1051.0 105×1.0×16 4"×1/21"×5/8" 80M/S 1000 22 59×23.5×16
SLZ-41WA1071.2 107×1.2×16 4"×1/21"×5/8" 80M/S 1000 20 47×24×24
SLZ-41WA1151.2 115×1.2×22 4.5"×1/21"×7/8" 80M/S 1000 26 42×25×25
SLZ-41WA1251.0 125×1.0×22 5"×1/21"×7/8" 80M/S 600 16 45×27×14
SLZ-41WA1501.6 150×1.6×22 6"×1/21"×7/8" 80M/S 400 14 32×22×16
SLZ-41WA1801.6 180×1.6×22 7"×1/16"×7/8" 80M/S 200 20 38×22×20
不锈钢切片-js9905.com金沙网站-js09999金沙   厉害型
41WA(白刚玉)
外形Shape
货号 规格(mm) 英制 最高事情速度 片数/箱(PCS) 净重(kg) 箱子尺码(cm)
SLZ-41WA1002.5 100×2.5×16 4"×1/10"×5/8" 80M/S 600 20 34×26×22
SLZ-41WA3552.5 355×2.5×25.4 14"×1/8"×1" 80M/S 25 19 36×36×9
SLZ-41WA4003 400×3×25.4/32 16"×1/8"×1" 80M/S 25 22 41×41×9

请输入搜刮关键字

肯定